Політика обробки та захисту персональних даних користувачів

ВІД 1 ЛЮТОГО 2022 Р.

Компанія Visotsky Consulting Inc дуже серйозно ставиться до питань конфіденційності та безпеки інформації. Захист персональних даних користувачів - один із ключових пріоритетів.

З метою дотримання прав та свобод у сфері захисту особистих даних користувачів розроблено цю Політику. В ній пояснюється, на якій підставі, як і для яких цілей обробляються персональні дані.

1. Вступ

1.1. Цей документ визначає політику щодо захисту та обробки персональних даних користувачів (далі - "Політика").

1.2. Ця Політика розроблена відповідно до діючого законодавства.

2. Основні поняття, що використовуються в цій Політиці:

заявки - форми збору персональних даних, що розміщені на сайті і призначені для заповнення та відправлення в електронному вигляді через сайт. Заявки відображені на сайті у вигляді опитувальників, що містять питання-підказки, які стосуються суб'єкту персональних даних;

кнопка - графічний елемент сайту, виділений кольором, який містить напис контрастного кольору, що позначає програмно пов'язану дію, яка буде виконана при натисканні на неї;

cookie – це текстові файли, що розміщуються на комп'ютері (іншому пристрої) суб'єкта персональних даних при відвідуванні ним сайту через веб-браузер;

обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

оператор персональних даних (далі - Оператор персональних даних) - юридична особа, що здійснює обробку персональних даних, а також визначальні цілі обробки персональних даних, зміст персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

Оператор персональних даних - Правовласник - Компанія Visotsky Consulting inc, адреса: 368 9th Ave 6FL New York, NY 10001);

персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеній чи обумовленій фізичній особі (суб'єкту персональних даних);

користувач інформаційної системи - працівник Оператора персональних даних, якому надано доступ до персональних даних суб'єкта персональних даних;

сайт - сукупність текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, програмного коду, програмного забезпечення, фото- та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, що містяться в мережі Інтернет;

суб'єкт персональних даних (в рамках цього документу також “Користувач”) - фізична особа, яка здійснила вхід на сайт і заповнила заявку на будь-якій з його сторінок;

послуги - послуги, що надаються Оператором персональних даних, інформація про які представлена ​​на сайті.

3. Принципи обробки персональних даних

3.1. Під час обробки персональних даних Оператор персональних даних керується такими принципами:

- обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних та до його відкликання їм. Згода на обробку персональних даних вважається отриманою Оператором персональних даних у момент завершення суб'єктом персональних даних реєстрації на сайті з використанням заявки, розміщеної на сайті. Реєстрація на сайті вважається завершеної під час натискання суб'єктом персональних даних після заповнення заявки кнопки, що є елементом даної заявки, що знаходиться під (праворуч) останньою запитанням-підказкою заявки;

- обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених та законних цілей. Оператором персональних даних не здійснюється обробка персональних даних, несумісна з метою збору персональних даних;

- зміст та обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки;

- при обробці персональних даних Оператором персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а у необхідних випадках і актуальність стосовно цілей обробки персональних даних. Оператор персональних даних приймає необхідні заходи щодо видалення чи уточнення неповних чи неточних даних;

- персональні дані, оброблені Оператором персональних даних, підлягають знищенню після досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності у досягненні цих цілей.

3.2. Оператор персональних даних не перевіряє достовірність персональних даних, наданих суб'єктом персональних даних під час заповнення ним заявок на сайті, а також фактичну належність персональних даних конкретному суб'єкту персональних даних, який вказав їх як власні при заповненні заявок на сайті. Оператор персональних даних виходить з того, що суб'єкт персональних даних надає персональні дані у своїх інтересах без наміру порушити права та законні інтереси третіх осіб та Оператору персональних даних або заподіяти їм збитки.

3.3. Збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення персональних даних суб'єктів персональних даних здійснюються з використанням баз даних, що знаходяться на території України.

4. Інформація, яку отримує Оператор персональних даних

4.1. Оператор персональних даних збирає, отримує доступ і використовує в визначених Політикою цілях персональні дані Користувачів, технічну та іншу інформацію, пов'язану з Користувачами.

4.2. Технічна інформація не є персональними даними, проте Оператор персональних даних використовує файли cookie, які дозволяють ідентифікувати користувачів. Файли cookie - це текстові файли, доступні Оператору персональних даних для обробки персональних даних про активність Користувачів на Сайті, Платформі, в Особистому кабінеті, включаючи інформацію про те, які сторінки відвідував Користувач та про час, який Користувач провів на сторінці, про швидкість освоєння Замовниками (Клієнтами) Пакетів Послуг. Користувач може вимкнути можливість використання файлів cookie у налаштуваннях браузера.

4.3. Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається Оператору персональних даних в процесі використання Сайту, Платформи та/або Особистого кабінету за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, а саме:

4.3.1. Дані про активність Користувача в мережі Інтернет, зокрема про відвідані сторінки, дату та час URL-переходів та ін.;

4.3.2. Інформація про пристрій та браузер, за допомогою яких Користувач виходив в Інтернет: IP-адреса та (у разі якщо Користувач заходить на Сайт з мобільного пристрою) тип пристрою та його унікальний ідентифікатор;

4.3.3. Дані про взаємодію з рекламними оголошеннями Оператора персональних даних, що демонструються поза ресурсом, їх кількості, частоті та глибині перегляду.

4.4. Під персональними даними Користувача розуміється інформація, яку Користувач надає Оператору персональних даних при переході на Сайт, Платформу, в Особистому кабінеті, при реєстрації та/або авторизації на Сайті, Платформі та/або в Особистому кабінеті та використанні Сайту, Платформи, Особистого кабінету, Пакетів Послуг, заповнення Заявки-Анкети, у тому числі:

4.4.1. Прізвище ім'я по батькові;

4.4.2. Адреса електронної пошти;

4.4.3. Контактний телефон;

4.4.4. Акаунти для обміну повідомленнями;

4.4.5. Посилання на профілі (сторінки) у соціальних мережах;

4.4.6. Зображення (фотографія) Користувача;

4.4.7. Інша інформація, що надається Користувачем Оператору персональних даних за допомогою Сайту, Платформи, Заявки-Анкети, Особистого кабінету та в процесі надання Послуг у рамках Пакетів Послуг;

4.4.8. Дані, що передаються в автоматичному режимі, залежно від налаштувань програмного забезпечення Користувача у знеособленому вигляді.

4.4.9. Користувач усвідомлює та приймає можливість використання на Сайті, Платформі та/або в Особистому кабінеті Оператора програмного забезпечення третіх осіб, внаслідок чого такі особи можуть отримувати та передавати зазначені в п. 4.4.8 дані у знеособленому вигляді.

4.5. До зазначеного програмного забезпечення третіх осіб належать:

 • система визначення місцезнаходження (міста та країни) Користувача maxmind.com;
 • cистема web-аналітики Яндекс.Метрика;
 • cистема web-аналітики Google Analytics;
 • cистема web-аналітики Рейтинг Mail.Ru;
 • cистема наскрізної бізнес-аналітики Roistat.

4.6. Зміст та умови збору знеособлених даних із використанням програмного забезпечення третіх осіб визначаються безпосередньо їх правовласниками.

4.7. Оператор персональних даних обробляє персональні дані, технічну інформацію та іншу інформацію Замовників (Клієнтів) протягом усього терміну дії Угоди, укладеної між Замовником (Клієнтом) та Оператором персональних даних. Щодо інших Користувачів, які не є Замовниками (Клієнтами), обробка персональних даних здійснюється протягом усього терміну використання Сайту та інших ресурсів Оператора персональних даних.

5. Персональні дані

5.1. Обробка персональних даних Користувача означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача, які не підпадають під спеціальні категорії, на обробку яких Оператору персональних даних, згідно з чинним законодавством України, потрібна письмова згода Користувача.

5.2. Користувач дає згоду Оператору персональних даних на обробку своїх персональних даних, що надаються при реєстрації та/або авторизації та використанні Сайту, Платформи, Особистого кабінету, заповненні Заявки-Анкети, в тому числі на передачу таких персональних даних третім особам на виконання Угоди між Оператором персональних даних даних та Замовником (Клієнтом), а також з метою реалізації партнерських програм з такими третіми особами, навіть коли така передача здійснюється за межами України, на територію інших держав (транскордонна передача).

5.3. Обробка персональних даних відбувається як із використанням засобів автоматизації, так і без їх використання.

5.4. Обробка персональних даних Користувача здійснюється Оператором персональних даних на території України.

5.5. В інформаційних системах Оператора персональних даних обробляються персональні дані наступних суб'єктів:

- співробітників Оператора персональних даних;

- Замовників (Клієнтів) Оператора персональних даних;

- Виконавців, підрядників та інших третіх осіб, які надають послуги та/або виконують роботи на замовлення Оператора персональних даних;

- учасників заходів, які проводяться Оператором персональних даних;

- підписників інформаційних розсилок Оператора персональних даних;

- інформаційних партнерів Оператора персональних даних, запрошених гостей та ведучих заходів, які проводяться Оператором персональних даних;

Далі за текстом усі вищевказані суб'єкти називаються - "Користувачі". Термін «Замовники (Клієнти)» вживається в випадку, коли йдеться тільки про Замовників (Клієнтів), а не про всіх Користувачів.

5.6. Дія цієї Політики поширюється на всі процеси збору, запису, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, вилучення, використання, передачі (поширення, подання, доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, що здійснюються з використанням засобів автоматизації та без використання таких засобів.

5.7. Використання Сайту та Платформи GetCourse, Пакетів Послуг, а також інших ресурсів Оператора персональних даних, означає вираження Користувачем беззастережної згоди з Політикою та зазначеними умовами обробки персональних даних. Користувач може також висловлювати згоду з цією Політикою через підписку на розсилку Оператора персональних даних, надання Оператору персональних даних письмової згоди на обробку.

6. Цілі обробки персональних даних

6.1. Інформація, надана Користувачем, використовується Оператором персональних даних виключно з метою:

6.1.1. Виконання Оператором персональних даних зобов'язань перед Замовником (Клієнтом) за Угодою щодо використання Сайту, Платформи, Особистого кабінету, Матеріалів, іншої Інтелектуальної власності у процесі надання Послуг;

6.1.2. Встановлення та підтримання зв'язку з Користувачем;

6.1.3. Надсилання на адресу електронної пошти Користувача повідомлень інформаційного та іншого характеру;

6.1.4. Покращення якості обслуговування та модернізації Сайту, Платформи, Особистого кабінету;

6.1.5. Реєстрації Користувача на Сайті, Платформі, в Особистому кабінеті та управління обліковим записом Користувача на Сайті, Платформі та/або в Особистому кабінеті;

6.1.6. Здійснення правосуддя у разі надходження на адресу Оператора персональних даних відповідного запиту уповноважених органів;

6.1.7. Реалізації партнерських програм із третіми особами;

6.1.8. Виконання вимог українського законодавства.

6.2. Оператор персональних даних не перевіряє достовірність персональних даних, що надається Користувачами, дієздатність Користувачів.

6.3. Персональні дані суб'єкта персональних даних обробляються з такою метою:

- виконання користувачем інформаційної системи дзвінка суб'єкту персональних даних або направлення йому електронного повідомлення для уточнення його наміру придбати послуги Оператора персональних даних, інформація про які представлена ​​на сайті;

- укладання з суб'єктом персональних даних договору про надання йому послуг, що надаються Оператором персональних даних даних, у тому числі виставлення рахунків на оплату, направлення суб'єкту персональних даних повідомлень та інформації, пов'язаних з наданням послуг Оператора персональних даних;

- обробка запитів та заявок суб'єкта персональних даних, що надійшли Оператору персональних даних;

- отримання суб'єктом персональних даних інформаційних розсилок з питань найму та підбору персоналу;

- розробка та коригування маркетингової політики Оператора персональних даних з урахуванням переваг суб'єктів персональних даних залежно від місця їх перебування, займаної посади.

7. Зміст персональних даних, що підлягають обробці

7.1. Зміст персональних даних, що оброблюються Оператором персональних даних (може бути різним у різних заявках):

 • Прізвище ім'я по батькові;
 • Адреса електронної пошти;
 • Контактний телефон;
 • Акаунти для обміну повідомленнями;
 • Посилання на профілі (сторінки) у соціальних мережах;
 • Зображення (фотографія) Користувача;
 • Інша інформація, що надається Користувачем Оператору персональних даних за допомогою Сайту, Платформи, Заявки-Анкети, Особистого кабінету та в процесі надання Послуг у рамках Пакетів Послуг.

8. Права Оператора персональних даних

8.1. Оператор персональних даних має право проводити статистичні та інші дослідження на основі знеособлених персональних даних, наданих Користувачем. Оператор персональних даних має право надавати доступ до таких досліджень третім особам для здійснення націлення реклами. Користувач дає свою згоду на такі дослідження та отримання таргетованої реклами шляхом прийняття Політики. Користувач може відмовитись від такої згоди у будь-який момент, звернувшись до Оператора персональних даних за адресою, вказаною на відповідній сторінці Сайту.

8.2. Оператор персональних даних має право надати інформацію про Користувачів правоохоронним органам чи іншим державним органам у межах судового процесу або у рамках проведення розслідування на підставі судового рішення, примусово виконуваного запиту або у порядку співробітництва, а також в інших випадках, передбачених українським законодавством.

8.3. Оператор персональних даних має право надати інформацію про Користувачів третім особам для виявлення та припинення шахрайських дій, для усунення технічних неполадок або проблем з безпекою.

8.4. Оператор персональних даних має право надавати доступ до персональних даних про Користувача третім особам, включаючи інших Користувачів Сайту та Платформи, учасників вебінарів, онлайн та офлайн заходів Оператора персональних даних, якщо така передача необхідна для виконання Оператором персональних даних зобов'язань перед Замовником (Клієнтом) згідно укладених із Замовником (Клієнтом) Угод.

8.5. Оператор має право встановлювати вимоги до змісту персональної інформації Користувача, яка повинна обов'язково надаватися для використання Сайту, Платформи та/або Особистого кабінету. Якщо певна інформація не позначена Оператором персональних даних як обов'язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд.

8.6. Оператор персональних даних здійснює зберігання персональних даних суб'єктів даних не довше, ніж того потребують цілі обробки персональних даних. Термін зберігання персональних даних може бути встановлений законом або передбачений згодою, що надається Оператору персональних даних суб'єктом персональних даних. Після закінчення термінів зберігання персональні дані підлягають знищенню чи знеособленню.

8.7. Відповідно до заздалегідь визначених цілей та вимог законодавства Оператор персональних даних може передавати персональні дані наступним категоріям третіх осіб:

 • дочірнім організаціям та компаніям усередині групи компаній Оператора персональних даних;
 • зовнішнім контрагентам;
 • у державні чи інші органи з метою виконання вимог законодавства.

8.8. Транскордонна передача персональних даних на територію іноземних держав, які не забезпечують рівень адекватного захисту прав суб'єктів персональних даних, здійснюється суворо за наявності згоди суб'єкта та/або цілях виконання договору та/або для виконання вимог законодавства.

8.9. Для передачі персональних даних, отриманих з території ЄС, третім особам на територію країн, що не забезпечують адекватний рівень захисту персональних даних за змістом GDPR, з відповідними третіми особами укладаються договори, що містять «Стандартні договірні умови» (SCC), прийняті Європейською Комісією або наглядовим органом та схвалені Європейською Комісією, які гарантують дотримання прав та свобод суб'єктів персональних даних.

8.9. Перелік третіх осіб і персональних даних, що передаються їм, а також копії використовуваних у таких договорах Стандартні договірні умови можуть бути запитані у Оператора персональних даних.

9. Права Користувача (Суб'єкт персональних даних)

9.1. Кожен суб'єкт, персональні дані якого обробляються Оператором персональних даних, має такі права:

9.2. Розміщуючи інформацію про себе на Сайті, Платформі, в Заявці-Анкеті та в Особистому кабінеті Користувач може зробити її загальнодоступною, при цьому Користувач розуміє, що інформація може бути індексована в пошукових системах та приймає пов'язані з цим ризики розголошення відомостей, що стосуються особистої, сімейної та іншої таємниці.

9.3. Користувач може в будь-який час видалити або змінити інформацію, яку надає Користувач, шляхом здійснення необхідних для цього дій на Сайті, Платформі та в Особистому кабінеті, а за відсутності такої можливості - звернувшись до Оператора персональних даних на адресу електронної пошти: support@bbooster.online. При цьому Користувач розуміє, що Оператор персональних даних має право продовжити використання таких персональних даних у допустимих українським законодавством випадках. Згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликано Користувачем у будь-який час шляхом направлення Оператору персональних даних відповідного повідомлення тим же способом.

9.4. Суб'єкт даних має право відправити запитат для підтвердження факту обробки його персональних даних. У разі такої обробки суб'єкт даних має право на ознайомлення з оброблюваними персональними даними, а також інформацією про цілі обробки, категорії оброблюваних даних, дії з даними, одержувачів даних та гарантіях при передачі даних третім особам, терміни обробки, джерела отримання даних, наявність виключно автоматизованого процесу ухвалення рішень. Суб'єкт даних також має право на одержання переліку оброблюваних персональних даних.

9.5. У тих випадках, коли Оператор персональних даних використовує як основу для обробки персональних даних суб'єкта його згоду, суб'єкт даних має право будь-якої миті відкликати дану їм згоду. У кожній згоді на обробку персональних даних, які суб'єкт надає Оператору персональних даних, передбачено порядок її відкликання - якщо суб'єкт хоче відкликати якусь із згод, наданих їм Оператору персональних даних, він може скористатися порядком, безпосередньо передбаченим у такій згоді.

9.6. Суб'єкт даних має право вимагати виправити свої персональні дані у разі виявлення неточностей у змісті персональних даних, що обробляються Оператором персональних даних. Зважаючи на мету обробки, суб'єкт даних має право на внесення доповнень до персональних даних, у тому числі за допомогою надання додаткової заяви.

9.7. Суб'єкт даних має право ініціювати обмеження обробки всіх чи частини своїх персональних даних, якщо застосовується одна з наступних умов:

 • точність персональних даних оспорюється суб'єктом даних (обмеження на строк, необхідний Оператору персональних даних) даних для підтвердження коректності персональних даних);
 • виявлено неправомірну обробку персональних даних, суб'єкт даних заперечує проти видалення його персональних даних і натомість вимагає обмежити їх використання;
 • Оператору персональних даних більше не потрібні персональні дані для цілей обробки, але вони потрібні суб'єкту даних для обґрунтування та здійснення правових вимог та позовів або в рамках судового розгляду;
 • Суб'єкт даних заперечує обробку його персональних даних (обмеження на строк, необхідний Оператору персональних даних для визначення того, чи превалюють законні підстави Оператора персональних даних для обробки персональних даних над підставами заперечення суб'єкта даних).

9.8. Суб'єкт даних має право вимагати видалити свої персональні дані із систем Оператора персональних даних та/або інших наявних матеріальних джерел, якщо застосовується одна з наступних умов:

 • персональні дані більше не потрібні для цілей, для досягнення яких вони були отримані;
 • суб'єкт даних відкликає свою згоду, на підставі якої проводилася обробка, та якщо відсутня інша юридична основа для обробки;
 • суб'єкт даних заперечує обробку його персональних даних, і якщо відсутні переважаючі юридичну силу законні підстави для обробки його даних;
 • персональні дані обробляються незаконно;
 • персональні дані мають бути знищені з метою дотримання правового зобов'язання згідно з вимогами законодавства;
 • на момент збору персональних даних суб'єктом персональних даних є неповнолітня особа, яка не досягла віку 16 років, при цьому персональні дані не були отримані на підставі згоди законного представника на надання неповнолітній особі послуг із використанням дистанційних каналів обслуговування (information society services).

9.9. Суб'єкт даних має право запросити у структурованому, універсальному та машиночитаному форматі перелік своїх персональних даних, наданих Оператору персональних даних для обробки, та доручити Оператору персональних даних передати свої персональні дані третій особі за наявності відповідної технічної можливості у Оператора персональних даних. У цьому випадку Оператор персональних даних не несе відповідальності за дії третьої особи, вчинені з персональними даними надалі.

9.10. Суб'єкт даних має право заперечити проти обробки частини або повного переліку своїх персональних даних у цілях, зазначених при наданні Оператору персональних даних своїх персональних даних, крім випадків, коли законні підстави Оператора персональних даних для обробки превалюють над інтересами, правами та свободами суб'єкта даних або обробка необхідна для обґрунтування, здійснення чи оскарження судових позовів.

9.11. Суб'єкт даних має право вимагати обмежити обробку його персональних даних з метою маркетингових активностей Оператора персональних даних.

9.12. Суб'єкт даних має право подати скаргу до наглядового органу, якщо Оператор персональних даних будь-яким чином порушує його права у сфері обробки персональних даних.

10. Початок обробки персональних даних. Строк дії згоди на обробку даних.

10.1. Обробка персональних даних починається з моменту отримання згоди суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних та здійснюється до закінчення строку дії згоди суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних або до відкликання суб'єктом персональних даних своєї згоди на обробку персональних даних.

10.2. Строк дії згоди суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних – 10 (десять) років від початку обробки персональних даних.

10.3. Згода суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних може бути відкликана ним у будь-який час на на підставі особистої заяви, що надсилається (подається) ним Оператору персональних даних за адресою: support@bbooster.online. При отриманні такої заяви обробка персональних даних суб'єкта персональних даних припиняється негайно, а всі персональні дані суб'єкта персональних даних знищуються.

11. Конфіденційність персональних даних

11.1. Оператор персональних даних зобов'язується не розкривати третім особам та не поширювати персональні дані без згоди суб'єктів персональних даних, якщо лише обов'язок щодо розкриття таких даних Оператором персональних даних даних не передбачено чинним законодавством.

12. Відомості про реалізовані оператором персональні дані вимоги до захисту персональних даних

12.1. З метою захисту персональних даних суб'єктів персональних даних Оператор персональних даних робить наступні заходи:

- забезпечує збереження носіїв персональних даних;

- вживає заходи, спрямовані на ідентифікацію та аутентифікацію всіх користувачів інформаційної системи, а також об'єктів доступу;

- визначає перелік осіб, доступ яких до персональних даних суб'єктів персональних даних необхідний для виконання ними трудових обов'язків;

- призначає посадову особу, відповідальну за безпеку персональних даних в інформаційній системі;

- керує обліковими записами користувачів інформаційної системи, а також реалізує заходи щодо розмежування прав доступу користувачів;

- застосовує антивірусний захист інформаційної системи персональних даних;

- організовує проведення періодичних перевірок умов обробки персональних даних;

- організовує навчання у формі інструктажів користувачів інформаційної системи, яким надається постійний або тимчасовий доступ до персональних даних суб'єктів персональних даних.

13. Обмеження відповідальності

13.1. Сайт, Платформа та Особистий кабінет не є загальнодоступними джерелами персональних даних. При цьому у випадку вчинення Користувачем певних дій його персональні дані можуть стати доступними невизначеному колу осіб, про що Користувач цим дає свою згоду.

13.2. Користувач дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від оператора персональних даних, або від інших осіб за дорученням Оператора персональних даних, на адресу електронної пошти та контактний телефон, вказані Користувачем при реєстрації на Сайті, Платформі та/або в Особистому кабінеті.

13.3. Оператор персональних даних не несе відповідальність за порядок використання персональних даних Користувача третіми особами, з якими Користувач взаємодіє в рамках використання Сайту, Платформи та/або Особистого кабінету.

14. Заходи, що вживаються для захисту персональних даних, що надаються Користувачем, та гарантії Оператора персональних даних

14.1. Оператор персональних даних приймає необхідні та достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних, що надається Користувачами від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб шляхом обмеження доступу до такої інформації інших користувачів Сайту та Платформи, співробітників та партнерів Оператора персональних даних третіх осіб (за винятком надання Оператору персональних даних інформації, необхідної для виконання Оператором персональних даних зобов'язань перед Користувачем та вимог українського законодавства), а також накладення на таких осіб санкцій за порушення режиму конфіденційності щодо таких даних.

14.2. Оператор персональних даних гарантує, що надана Користувачами інформація не поєднується з статистичними даними третіх осіб, при цьому Оператор персональних даних веде свою внутрішню статистику з використанням персональних даних, не надається третім особам і не розголошується, за винятком випадків, передбачених у Політиці.

14.3. Оператор персональних даних не продає та не передає інформацію про Користувачів окремо. Така інформація може передаватися лише за часткової чи повної реорганізації Оператора персональних даних.

14.4. Оператор вживає технічних та організаційних заходів щодо надання Користувачеві можливості отримувати доступ до наданих ним персональних даних, редагувати таку інформацію.

14.5. У разі виявлення неправомірної обробки персональних даних, що здійснюється Оператором персональних даних або особою, яка діє за дорученням Оператора персональних даних, Оператор персональних даних у строк, що не перевищує 3 (три) робочих дні з дати цього виявлення, зобов'язаний припинити неправомірну обробку персональних даних або забезпечити припинення неправомірної обробки персональних даних особою, яка діє за дорученням Оператора персональних даних У разі якщо забезпечити правомірність обробки персональних даних неможливо, Оператор персональних даних у строк, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів з дати виявлення неправомірної обробки персональних даних, зобов'язаний знищити такі персональні дані або забезпечити їхнє знищення.

15. Повідомлення про використання cookie

15.1. На сайті використовуються cookie. Cookie персональними даними не є, оскільки є інформацією не особистого характеру.

15.2. IP-адреса, ім'я домену, тип браузера та операційна система, що використовується на пристрої суб'єкта персональних даних, дата та час відвідування суб'єктом персональних даних сайту збирається та зберігається Оператором персональних даних даних у деперсоналізованому вигляді ведення статистики відвідуваності. Збір інформації дозволяє Оператору персональних даних своєчасно виявляти та усувати технічні проблеми у роботі сайту.

16. Заключні положення

16.1. Оператор персональних даних залишає за собою право вносити зміни до політики. На Користувачі лежить обов'язок при кожному зверненні до Послуг, Сайту, Платформи та/або до Особистого кабінету самостійно знайомитись з актуальним текстом Політики.

16.2. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті. Продовження користування Послугами, Сайтом, Платформою та/або Особистим кабінетом після публікації нової редакції Політики означає повне прийняття Політики та її умов Користувачем.

16.3. У разі незгоди з умовами Політики, Користувач не повинен продовжувати користуватися Послугами, Сайтом, Платформою та Особистим кабінетом.

17. Виключення протиріч

17.1. У випадку, коли Угода між Оператором персональних даних та Замовником (Клієнтом) містить положення про використання персональних даних Замовника (Клієнта), застосовуються положення Політики та Угоди в частині, що не суперечить політиці.

Made on
Tilda